przed i po

Profil - kapinos z aluminium do kamiennych dywanów

profil okapowy (kamienny dywan)

Kamienny dywan na schodach