Tynkowanie natryskowe wypiera tradycyjną, ręczną metodę nakładania tynków cienkowarstwowych na elewacje.Nowoczesna technologia systemu tynków natryskowych  pozwala na trzykrotne skrócenie czasu usługi ,oszczędność w materiale oraz wykonanie jednorodnej struktury nie wykazującej łączeń w po przerwach technologicznych.Warstwa tynku jest jednorodna i nie przecina gruntu ,tak jak to się dzieje w przypadku aplikacji ręcznej.

Wykonujemy tynki natryskowe cienkowarstwowe 1,5 - 2 mm na przygotowanych podłożach zagruntowanych gruntem w kolorze tynku. ( mineralne, akrylowe , silikonowe)

Brak wideoklipów